Višestambena zgrada u kojoj je ugrađen estrih i ThermoWhite izolacija podova na lokaciji Dupci, Zagreb.