Ugradnja ThermoWhite izolacije u visokokvalitetnoj obiteljskoj kući u Rijeci.