Ugradnja ThermoWhite izolacije prije podnog grijanja na lokaciji Sveta Marina.