Ugradnja ThermoWhite izolacije na prohodnim ravnim krovovima na višestambenoj zgradi na lokaciji Trogir.