Primjena ThermoWhite izolacije

ThermoWhite izolacija je namijenjena za izolaciju podova, ali se može primijeniti i u ostalim dijelovima jer je njezina struktura takva da se može prilagoditi svakoj vrsti podloge.