Prednosti u odnosu na druge materijale

ThermoWhite

+ Vrhunska toplinska izolacija
+ Otporan na zapaljenje( vatru)
+ Odlična zvučna izolacija
+ Kompaktna ploha u jednom komadu
+ Savršeno pokrivanje, i zaštićivanje cijevi i kablova
+ Bez ostataka materijala zbog dobre proračunatosti
+ Savršeno iznivelirana podloga spremna za estrih
+ Savršen materijal za izradu padova bilo gdje

Stiropor ploče i ploče od vune

+ Vrhunska toplinska izolacija
+ Otporan na zapaljenje (vatru)
+ Odlična zvučna izolacija
– Puno spojeva gdje se gubi toplina
– Nikad ne mogu savršeno prekriti i prilagoditi se podlozi
– Puno ostataka i komadića stiropora koji se ne uspijevaju ugraditi i bacaju se
– Podloga ne može biti savršeno iznivelirana
– Padovi se ne mogu savršeno izvesti