PREDNOSTI THERMOWHITE IZOLACIJE:


  • Odlična toplinska izolacija
  • Izvrsna izolacija od buke koraka, smanjenje za 23dB, u sustavu s ThermoWhite PE 5/300 moguće smanjenje i do 32 dB
  • Polaganje bez spojeva
  • Velika opteretivost (do 20 kN/m2)
  • Brzo, čisto, prostorno štedljivo unošenje
  • Mogućnost polaganja s nagibom, idealno za ravne krovove (uz toplinsku izolaciju krova dobivate i željene padove)
  • Optimalna prikladnost kod podnog grijanja (jednaka debljina estriha po cijeloj plohi)
  • Mogućnost ugradnje velike debljine izolacije
  • Spremnost za polaganja obloga već nakon 12 sati uz ThermoWhite Speed Up

Prednosti u odnosu na druge materijale

ThermoWhite

izolacija

+ Vrhunska toplinska izolacija
+ Otpornost na zapaljenje (vatru)
+ Odlična zvučna izolacija
+ Kompaktna ploha u jednom komadu
+ Savršeno pokrivanje, zaštićivanje cijevi i kablova
+ Nema ostataka materijala zbog dobre proračunatosti
+ Savršeno iznivelirana podloga spremna za estrih
+ Savršen materijal za izradu padova bilo gdje

Stiropor ploče i

ploče od vune

+ Vrhunska toplinska izolacija
+ Otpornost na zapaljenje (vatru)
+ Odlična zvučna izolacija
– Puno spojeva gdje se gubi toplina
– Nikada se ne mogu savršeno prilagoditi podlozi
– Puno ostataka stiropora koji se ne uspiju ugraditi
– Podloga ne može biti savršeno iznivelirana
– Padovi se ne mogu savršeno izvesti