Distribucija i ugradnja

Distribucija ThermoWhite izolacije vrši se pomoću kamiona na gradilište gdje se po dogovoru na licu mjesta i ugrađuje.

Dostava ThermoWhite izolacije se (ne) naplaćuje ovisno o mjestu dostave i samoj količini materijala.Neiskorištene količina prihvaća se neoštećeno na lokaciju tvrtke Finitas d.o.o.