Ugradnja ThermoWhite izolacije na prohodnim ravnim krovovima na višestambenoj zgradi na lokaciji Trogir.

Ugradnja Thermowhite WD 100 R izolacije na ravnom krovu u Sv.Klari.

Ugradnja ThermoWhite izolacije na ravni krov na lokaciji Ravni.