PlayPause
Slider

Što je ThermoWhite?

ThermoWhite WD je mineralno vezana izolacijska smjesa čijom se ugradnjom dobiva izvrsna toplinska i zvučna izolacija podova te izravnavajuća podloga – u jednom potezu. Bez obzira na neravnu plohu te sve vrste cijevi i instalacija kojih je danas u gradnji sve više po podu dobiva se stabilna, kompaktna i vodoravna ploha idealno pripremljena za sljedeći sloj poda.

TOPLINSKA IZOLACIJA

ThermoWhite materijali imaju izvrsna toplinska izolacijska svojstva, a kod ugradnje ThermoWhite izolacije, u cijeloj prostoriji se stvara monolitni sloj, čime se ne stvaraju hladni i zvučni mostovi.

ZVUČNA IZOLACIJA

ThermoWhite u kombinaciji s ThermoWhite PE 5/300 parnom branom protiv buke koraka osigurava smanjenje buke do 32 dB, što će zadovoljiti više akustičke zahtjeve postavljene građevinskim propisima.

PORAVNAVANJE PODLOGE

ThermoWhite je posebno prikladan za primjene gdje postoji neujednačena osnova za toplinsku izolaciju. ThermoWhite može se ugraditi do 50 centimetara debljine i više čime izravnava i najneravnije podloge.

IZA UDOBNOSTI I KOMFORA STANA KRIJE SE TAJNA

THERMOWHITE SYSTEM

PREUZIMANJA

Preuzmite detaljne informacije o ThermoWhite izolaciji podova te certifikate i ispitivanja.